Sport pro děti - všestrannost

Oddíl všestrannosti je určený pro děti, které nemají dosud vyhraněný zájem o konkrétní sport, mají rády změnu, společnost stejně zaměřených kamarádek, kamarádů a hlavně zdravý pohyb. Cvičební hodiny jsou pestré, zaměřené na získávání základů gymnastiky, atletiky, na míčové sporty, pobyt a cvičení v přírodě, psychomotorické zábavné soutěže a hry…. Ve velké míře využíváme náčiní a nářadí. Při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Trenéři kontakt

Věra Junová, mobil: 723 726 848, e-mail: verajunov@gmail.com

Dáša Bartůšková, mobil: 604 480 121, e-mail: mdagmarka@seznam.cz

Mirka Petrášková, mobil: 607 639 307,
e-mail: petraskova.miroslava@seznam.cz

Jarka Stibůrková, mobil: 606 554 090, e-mail:jabuben@seznam.cz