Cvičení rodiče s dětmi

Máte doma neposedu?

Přijďte s ním do tělocvičny ZŠ v Komenského ulici. Jako všechny cvičební hodiny odboru sportu pro všechny, tak i hodiny, které jsou určeny pro rodiče a děti, vedou kvalifikované cvičitelky. Děti se ve cvičebních hodinách naučí nové hry a dovednosti, stanou se obratnější, zasoutěží si, a také si najdou kamarády v kolektivu svých vrstevníků. Vy i děti si zdravě zacvičíte a budete mít možnost se dětem celou hodinu plně a nerušeně věnovat. Přijďte, těší se na Vás Mirka Petrášková, instruktorka odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z. s.

Cvičíme každé úterý ve velké tělocvičně v ZŠ Komenského od 17:00 - 18:00hod.

Trenéři kontakt

Mirka Petrášková

mobil: 607 639 307

e-mail: petraskova.miroslava@seznam.cz