Taebo

taebo

  1. Máte rádi jednoduché choreografie?
  2. Chcete si dát "pořádně do těla"?
  3. Motivuje vás cvičení s hudbou
  4. Slyšeli jste o Taebo a chcete začít
  5. Cvičíte Taebo a rádi by jste si zlepšili
  6. Hledáte cestu jak odbourat stres a zhubnout

pokud jste odpověděli ano,

Přijďte si zacvičit Taebo!

Protože se opravdu neporovnáváme s druhými, cvičíme podle svého vlastního citu, pokud dnes nemůžete tak vysoko vykopnout, tak rychle opakovat údery či zvládnout 10 minut bez přestávky, nic se neděje. Cvičte sami podle svého pocitu. Vy jste svým nejlepším trenérem, jen Vy víte, kdy už máte dost a kdy ještě plno energie a síly. GET THE FIRST PLACE BY YOUR OWN, ne BY YOUR TRAINER ? tedy ne zvítěz nad svým trenérem. Tae-bo může cvičit opravdu každý. Děti, ženy, muži, bez rozdílu věku, kondice, pohybových dovedností. Tae-bo rozvíjí cit pro Vaše tělo a tím Vy rozvíjíte své tělo.

Koncept a filosofie TaeBo

TaeBo je celkový sportovní systém s vlastní filosofií a nejen že je účinný při redukci tělesné hmotnosti a posilování svalů, ale jeho cílem je také upevňovat vůli a postoj ke stresu a problémům každodenního života. Koncept Tae Bo pochází z Ameriky a sestavil jej mistr světa v karate, šampión v boxu a herec Billy Blanks. Název je tvořen pěti písmeny, z nichž každé tady má konkrétní význam a jako celek poukazují na celkovou filosofii tohoto sportovního směru: T – total (totální odevzdání se všemu co dělám), A – awarness (uvědomování si sebe sama a světa), E – excellence (excelentní přístup ke všemu co člověk dělá), B – body (tělo jako nástroj k absolutní změně), O - obedience (otevřenost a oddanost vůči své vůli ke změně). Každá úroveň cvičení má své ústřední motto, kupř. základní myšlenkou úrovně Basic je: “Get the first place by your own” , tedy vítěz sám nad sebou - překonej sám sebe, postav sám sebe na první místo, kde jde především o to, aby si člověk lépe uvědomil sám sebe a z toho při cvičení vycházel.

TaeBo a TaeBo Intro

TaeBo se cvičí skupinově a pod vedením instruktora. Koncept TaeBo rozlišuje tři vzdělávací stupně, které se označují Basic, Advanced a Master. Ke cvičení TaeBo se nepoužívají žádné pomůcky, pouze trenér nosí na rukou trenérské bandáže, podle jejichž barvy leze rozpoznat na jakém stupni pokročilosti se zrovna nachází. Basic úroveň má červené, Advanced modré a Master černé bandáže. Tae Bo se trénuje ve dvou druzích lekcí, TaeBo a TaeBo Intro. Obě se vzájemně doplňují a mohou být tedy určeny jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, rozdíl spočívá pouze v zaměření tréninku. V lekcích TaeBo směřuje trénink především ke zvyšování kondice v souladu s mottem TaeBa: poznej své hranice a překonej sám sebe! Během hodiny si tedy každý cvičící určuje vlastní intenzitu cvičení, podle svých možností. Ačkoli se jedná o skupinové cvičení, mohou si cvičící dělat přestávky na oddech a pití vždy, když sami potřebují. Při lekcích TaeBo Intro se klade důraz na techniku jednotlivých úderů, kopů a jejich kombinací, především pak na preciznost jejich provedení. Současně s tímto tréninkem trénují cvičící výrazně také svalovou sílu a rozvíjejí cit pro své tělo. Lekce Intro jsou vhodné pro pokročilé tak pro začátečníky, neboť techniku můžeme stále zlepšovat a rozvíjet a také současně s tréninkem svalové síly zpevňují obvykle problematické partie jako jsou hýždě, boky a břicho.

Pro koho je TaeBo vhodné

TaeBo je v podstatě všem, kdo mají chuť toto cvičení vyzkoušet nebo se mu snad i pravidelně věnovat. Na věku, pohlaví ani kondici nezáleží. Samozřejmě zájemci, kteří trpí zdravotními obtížemi, např. lidé se srdečními obtížemi, umělými kloubními náhradami, s artrózou nebo podobnými onemocněními, by se měli o tréninku nejdříve poradit se svým lékařem a případně také s instruktorem. Cvičení je také vhodné pro dospělé i pro dospívající, výjimkou jsou pouze děti, které by neměly začínat s tréninkem před třináctým rokem, protože teprve v tomto věku přestávají problémy s koordinací a svalový systém je dostatečně vyvinut.

Základem je cit k vlastnímu tělu

Taebo je intenzivního cvičení při poměrně rychlé hudbě, složené z vzájemně na sebe navazujících kopů, úderů a jejich kombinací. Každá lekce cvičení trvá 60 minut vždy začíná rozehřátím, v hlavní části se vyučují a korigují jednotlivé techniky a jejich kombinace. Závěrem je lekce obvykle ukončena dechovým a relaxační cvičením. Při cvičení TaeBo je základem pracovat podle svého vlastního já. Důraz není kladen ani na preciznost provedení ani na choreografii, neboť v TaeBo žádná choreografie neexistuje. TaeBo pouze rozvíjí vaši sílu, výbušnost, flexibilitu, rovnováhu, koordinaci a hlavně vytrvalost. Při samotné hodině se cvičí bez opravování chyb a naplno. Intenzita závisí ovšem vždy jen na konkrétním cvičícím a na jeho výkonnosti. Přestávky mezi cvičením si cvičící mohou dělat sami tehdy, když chtějí a potřebují, intenzitu cvičení si tedy volí jen podle sebe a podle svých pocitů.

Trenéři kontakt

Bára Hervertová

mobil: 604 251 172

e-mail: bara.hervert@seznam.cz